การฝาก-ถอนเงิน

banner-ฝาก_ถอน

การฝากเงิน

สมาชิกสามารถทำการฝากเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทาง mators มีธนาคารไว้คอยให้บริการถึง 5 ธนาคารดังนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย ฝากได้ 24 ชั่วโมง
 • ธนาคารกรุงเทพ ฝากได้ 24 ชั่วโมง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ ฝากได้ 24 ชั่วโมง
 • ธนาคารกรุงไทย ฝากได้ 24 ชั่วโมง
 • ธนาคารทหารไทย ฝากได้ 24 ชั่วโมง
ซึ่งขั้นตอนการแจ้งฝากเงินก็ไม่ยุ่งยาก มีเพียง3ขั้นตอนดังนี้

 1. เมื่อสมาชิกโอนเงินเสร็จ ให้ติดต่อมาที่เบอร์ callcenter และแจ้งข้อมูลที่จำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งข้อมูลจะเป็น
  • จำนวนเงินที่ทำการโอนเข้ามา (ควรจะโอนเป็นเศษสตางค์ เช่น 1,002.67 เป็นต้น)
  • user ของตัวเจ้าของสมาชิก
  • ธนาคารที่โอนเข้ามา
  • ช่องทางที่ทำการโอนเข้ามา(อาทิเช่น ตู้ฝากเงินสด หรือ ATM หรือ เค้าเตอร์ธนาคารเป็นต้น)
  • เวลาที่ทำการโอนเงินเข้ามา
   (และเพื่อผลประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง เมื่อทำรายการโอนเงินทุกครั้ง ให้เก็บสลิปหรือหลักฐานในการโอนทุกครั้ง บางกรณีเจ้าหน้าที่อาจจะทำการขอดูหลักฐานในการโอน)
 2. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาจากสมาชิก ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีโดยประมาณ
 3. เมื่อข้อมูลครบถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำเติมเครดิตให้กับท่านสมาชิกทันที
line-001

การถอนเงิน

สมาชิกสามารถทำการถอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทาง mators มีธนาคารไว้คอยให้บริการถึง 5 ธนาคารดังนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย ถอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ธนาคารกรุงเทพ ถอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ ถอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ธนาคารกรุงไทย ถอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ธนาคารทหารไทย ถอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งขั้นตอนการถอนก็ไม่ยุ่งยาก มีเพียง 3 ขึ้นตอนดังนี้

 1. สมาชิกสามารถโทรมาที่ call center และแจ้งข้อมูลที่จำเป็นคือ
  • user ของสมาชิก
  • ธนาคารของสามาชิกที่ได้ทำการแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนขอเปิด user ใหม่
  • จำนวนเงินที่ต้องการถอน
 2. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับมาจากสมาชิก
 3. เมื่อข้อมูลถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับสามาชิก(ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 10-15 นาที โดยประมาณ)
หากมีข้อสงสัยประการใด หรือ มีเรื่องปรึกษา หรือมีปัญหาในการฝากหรือถอน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางอื่นที่แจ้งไว้ข้างต้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
" "